Co se dá dělat s tříděním odpadu

Text navazuje na předchozí blog Kontejnery na sklo a dále rozvíjí, co jsem dosud poznal a jaký k tomu mám komentář.

Text je příspěvek Solutions Journalismu protože v sobě obsahuje i konkrétní praktický příklad a osobní zkušenost. Není tedy psaním na co se mi udělal názor.

Má několik částí, protože celé téma je velmi široké, odbočující do různých souvisejících témat a mající i propojení mezi zdánlivě nesouvisejícími tématy.

Jak už jsem řekl u kontejnerů na sklo, nepochopitelné jednání se dá rozklíčovat jako jednání na základě nízkého povědomí, nedostatečných priorit a žádné odpovědnosti.  To se týká jak konkrétních lidí, tak i konkrétních organizací a soukromých společností, tedy právnických osob. To je podstatný rozdíl, nejde to slučovat.

Když tedy v textu navrhuji  změny v chování nebo opatření, měly by být především takové, aby zapůsobily u jádra a původce problému, ne pouze na konci problému, kde jsou vidět až následky.  Takové změny by měly stále být v souladu s principy svobody jednání jednotlivců, ale posílit by se měla především osobní odpovědnost k jednání a dále jasné zákonné povinnosti právnických osob. To je pochopitelně otázka zákonů a jejich naplnění.

To si někteří lidé mylně vysvětlují jako šikanu občanů od veřejných institucí, ale je mi líto, záměr je jiný. Právnické osoby (tj. podnikající soukromé společnosti a organizace) mají mnohdy silnější a nerovné podmínky proti jednotlivcům a proto by měly mít i adekvátně přísnější povinnosti a vyšší společenskou odpovědnost.

Pozorováním opatření ve městě podle toho, kdo se takových opatření chopí můžeme spolehlivě vidět, že právě v jejich záměrech se skrývá jalová snaha o změnu a s nápady jako „instalace dohledových kamer a pokutování“ mnohem více připomíná nepopulární represe. Soudím také, že kromě nevratných nákladů nepovede k užitečným výsledkům.

Text tedy rozděluji na:

Zkušenost s vratnými lahvemi ve městě
Zkušenost s odpady ve městě a veřejném prostoru
Návrh na městské opatření ke zlepšení znovupoužitelnosti lahví
Návrh na městské opatření k nakládání s plasty
Závěr

 

 

 

 

Napsat komentář