Grand Hotel

Vynikající kuchyně, předzahrádka, i interier hotelu v úplném centru na náměstí Svornosti.

Díky laskavému personálu zde předávají svou denní produkci kávového logru ke kompostování.  Tímto ekologickým chováním přispívají ke vzniku a provozu Komunitního kompostování a Komunitní zahrady v Českém Krumlově.