Invaze z Japonska

Ještě v roce 2019 jsme prakticky denně v Českém Krumlově vítali hosty z daleké Asie.  Vozili si s sebou mapky, podle kterých se v městě orientovali. Vypadalo to asi takto:

(foto: neznámý japonský turista)

Letos se turisté z dalekých zemí z důvodů koronavirové epidemie zatím tolik neobjevují. Přesto tu v Čechách a tedy i v Českém Krumlově máme i jiné japonské návštěvníky. A už delší dobu usazené.

Je to například rostlina Křídlatka japonská.  Jako děti jsme ji chybně znali  pod názvem „šťovík“ přestože o šťovík vlastně nejde. Je to jiný druh.  Ale kyselá „jako šťovík“  je ukrutně, to zas ano.

(foto: Public domain, U.S. Fish and Wildlife Service)

O křídlatce se můžete dozvědět více v diplomové práci Monitoring vybraných geograficky nepůvodních druhů rostlin ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje (na příkladu okresů Český Krumlov a České Budějovice) od Gabriely Korfové, studující na JČU ČB

Invazívní rostliny

Mám rád přírodu a snažím se ji chápat v její celistvosti i jednotlivostech. Kromě toho, že je potřeba chránit mnoho ohrožených druhů, je zároveň dobré si všímat, jak je přirozená rovnováha biotopu narušována a ohrožena samotnými rostlinami, které tu nejsou původní. Jejich usazení a výskyt je rizikový, protože nemají v těchto lokalitách přirozené soupeřící rostliny a tak se dokáží na nových lokalitách nadměrně množit. Tím pak znemožňují růst ostatním místním rostlinám.

Proč jsou zrovna křídlatky japonské, sachalinské i české invazívní, se dočtete v podrobném textu na webu Invazívní rostliny.

(foto Public domain, Pixabay)

Mapování je první krok

Rozhodl jsem se, že výskyt křídlatek v okolí města zmapuji co nejpřesněji, aby se do jejího omezení konečně někdo pustil. Kompetence k likvidaci na veřejných pozemcích mají vlastníci, tedy například Město Český Krumlov, ale i jiné státní organizace a veřejné instituce.

Tato mapová data jsou vytvořena v otevřeném mapovém software uMap, ke kterému jsem doplnil český překlad. Aplikace uMap umožňuje vytvářet uživatelská mapová data a ty pak sdílet na svém webu. A to přesně teď dělám s daty o invazívních rostlinách.

Také vy máte možnost doplňovat další body a oblasti výskytu do této mapy. Na tuto činnost nemusíte být nijak zvlášť vzdělaní v úpravách mapových aplikací. Je to vlastně docela snadné.  Kdybyste přecijen nevěděli jak, naučím vás to. Výsledná mapová data se mohou předat odpovědným osobám.

Editovat tuto mapu lze jak s přihlášením svého účtu OpenStreetMap, tak i bez přihlášení.

Zvětšit mapu na celou obrazovku