Ochrana drobných zvířat ve městě

Do participativního rozpočtu pro rok 2021 jsem přispěl podnětem,  jehož cílem je vytvořit souhrn informací ale zejména pustit se do praktických opatření, které zvířatům usnadní život mezi námi lidmi.  Mějme pak z těchto drobných výsledků radost. Učme děti ke vztahu a ochraně přírody.

Rád bych, aby se ve městě polepily zastávky MHD a další velké skleněné plochy na budovách samolepkami tak, aby byly bezpečnější a nenaráželi do nich ptáci.  Dosavadní polep není dostatečný.

O polepených zastávkách už delší dobu diskutujeme na facebooku ve skupině Krumlech

Tady vidíme, že jsou velké skleněné plochy, které nejsou ošetřeny a ptáci do nich mohou narazit.

Součástí tohoto podnětu je různá výroba a umístění budek, krmítek, úkrytů, nebo drobných opatření na území města.

Ve městě se pohybuje patrné množství divokých zvířat. Zákonem chránění ježci, obojživelníci, ptáci, ale i hmyz. Někteří zahynou z různých důvodů. Mnohdy zbytečně. Není snadné tomu vždy zabránit, ale je možné jinými způsoby zvířatům zpříjemnit pobyt.

Mapa pozorování zvířat ukazuje, že tu nežijeme sami.

Vytvořme metodiky a podmínky pro vytváření budek pro zpěvné ptáky, vytváření a umísťování úkrytů pro drobná divoká zvířata.  Doporučení materiálu, umístění, péče o ně.

Rád bych se sešel s lidmi a odborníky a dali dohromady postup, jak to celé připravit.

Jedním konkrétním příkladem je informační cedule ohledně nekrmení kachen, případně vhodném krmení kachen v prostorách celého města.

Lidé znají kačky krumlovačky.  Bohužel někteří kachny krmí nevhodným  způsobem. To kachnám ubližuje. O krmení kachen v Českém Krumlově už delší dobu diskutujeme na facebooku ve skupině Krumlech

Pro úspěšný projekt budeme potřebovat zapojení a spolupráci více lidí a organizací zde ve městě.

Rád bych tímto zaujal a oslovil  základní školy v Českém Krumlově, dětské a mládežnické organizace, zájmové organizace, ale i jednotlivce, kteří mají vztah k přírodě. 

Dělejte to nejen samostatně v rámci svých aktivit. Dělejte to předevsím koordinovaně v projektu, který podpoří město.

Budeme tak mít společný plán ale zároveň můžeme být samostatní v jeho realizaci.

Tento podnět byl úspěšně podpořen v participačním rozpočtu v době hlasování od 1. do 15. listopadu 2020.

Nyní zbývá jej realizovat. Kdo máte zájem připojit se a pomoci, kontaktujte mne na mai-lu jp zavin+áč spotter tečka cézet

je hmyz důležitý? Jak to je s hmyzem v ČR? Přečtěte si tento článek.