Plynové lucerny bez plynu

V centru města můžete objevit zajímavou směs historie a architektury. Turisté i místní obdivují historické domy, na kterých jsou naneseny vrstvy architektonických detailů od dob dávných až do dneška.

Některé detaily stojí trochu námahy  nalézt. Pokud máte alespoň základní znalosti architektury, kultury a historie, tak vás něco z toho občas  pobaví.

Například litinové  lucerny veřejného osvětlení.  Můžete je vidět v ulicích na domech prakticky po celém Vnitřním městě.
Lucerny umístěné přímo na zdech domů mají známý, historizující novorenesanční styl. Dnes slouží jako elektrické veřejné osvětlení. Zajímavostí však je, že v Českém Krumlově nejsou původní. Nikdy nemohly sloužit původnímu účelu plynového osvětlení.

Počátky veřejného plynového osvětlení v Čechách nalezneme v polovině 19. století nejprve v Praze. Teprve později i v některých dalších městech, jako Brno a České Budějovice. Ke svícení plynem pochopitelně  nestačily jen lucerny.  Současně bylo potřeba vyřešit celé plynárenské průmyslové odvětví.

Ke svícení se používal svítiplyn, který byl vyráběný  jako dílčí produkt z černého uhlí, při výrobě koksu.  Svítiplynem se tedy svítilo, na plynových vařičích vařilo, dokonce se plyn využíval na pohánění automobilů a jiných strojů.  Vlastnosti svítiplynu však z něj dělaly nebezpečný plyn. Byl výbušný, nebo se jím mohli lidé při nadýchání otrávit.

Vraťme se do Českého Krumlova k veřejným lucernám. V relativně krátkém období svítiplynu, v Krumlově žádné plynové osvětlení nebylo. Podobně jako zde nebyly ani plynovody, plynojemy a plynové rozvody do ulic.  Plynové lampy by tu tedy byly v době rozmachu svítiplynu zbytečné.

Jak se do Krumlova tyto lampy dostaly? Těžko říci, ale patrně mnohem později nějakým „výhodným“ výprodejem pražských plynových lamp, které v Praze ustupovaly modernějšímu osvětlení elektřinou. Nebo že by to byly repliky vyrobené přímo pro Krumlov? Nevíme.

Kdo má dobré oči, může na litinovém reliéfu lucerny nalézt i plastický městský znak, který dokládá příslušnost ke královskému městu Praha. Tohoto detailu už si nevšimne nikdo.

Zajímavosti o původních tvarech lamp veřejného osvětlení v Českém Krumlově  na Plešivci se můžete dočíst v článku časopisu Stavebnictví.