Plynové lucerny bez plynu

V centru města můžete objevit zajímavou směs historie a architektury. Turisté i místní obdivují středověké domy, na kterých jsou naneseny další vrstvy architektonických detailů od dob dávných až do dneška.  Některé detaily stojí trochu námahy  nalézt. Pokud máte alespoň základní znalosti architektury, kultury a historie, tak vás občas  pobaví.

Například litinové  lucerny veřejného osvětlení.  Můžete je vidět v ulicích na domech prakticky po celém Vnitřním městě.
Lucerny umístěné přímo na zdech domů mají známý, historizující novorenesanční styl. Dnes slouží jako elektrické veřejné osvětlení. Zajímavostí však je, že v Českém Krumlově nejsou původní a ani nikdy nemohly sloužit původnímu účelu plynového osvětlení.

Počátky veřejného plynového osvětlení v Čechách nalezneme v polovině 19. století nejprve v Praze a teprve později i v některých dalších městech jako Brno a České Budějovice. Ke svícení plynem pochopitelně  nestačily jen lucerny, ale současně bylo potřeba vyřešit celé plynárenské průmyslové odvětví.

Ke svícení se používal svítiplyn, který byl vyráběný  jako dílčí produkt z uhlí při výrobě koksu.  Svítiplynem se tedy svítilo, na plynových vařičích vařilo, dokonce se plyn využíval na pohánění automobilů a jiných strojů.  Vlastnosti svítiplynu však z něj dělaly nebezpečný plyn, který byl výbušný, nebo se jím mohli lidé při nadýchání otrávit.

Vraťme se do Českého Krumlova k veřejným lucernám. V relativně krátkém období svítiplynu, v Krumlově žádné plynové osvětlení nebylo. Podobně jako zde nebyly ani plynovody, plynojemy a plynové rozvody do ulic.  Plynové lampy by tu tedy byly v době rozmachu svítiplynu zbytečné.

Jak se do Krumlova tyto lampy dostaly? Těžko říci, ale patrně mnohem později nějakým „výhodným“ výprodejem pražských plynových lamp, které v Praze ustupovaly modernějšímu osvětlení elektřinou. Nebo že by to byly repliky vyrobené přímo pro Krumlov? Nevíme.

Kdo má dobré oči, může na litinovém reliéfu lucerny nalézt i plastický městský znak, který dokládá příslušnost ke královskému městu Praha. Tohoto detailu už si nevšimne nikdo.

Zajímavosti o původních tvarech lamp veřejného osvětlení v Českém Krumlově  na Plešivci se můžete dočíst v článku časopisu Stavebnictví.