Když klopýtáte po hrbolaté dlažbě Latránu, můžete si všimnout kromě jiných zajímavostí i několika požárních hydrantů.  Stojí tu u cesty… a když si pro samé turisty nedáte pozor, stane se neštěstí… jako v té písničce. Hydranty jsou ve městech i na vesnicích běžná věc, ale tady v Krumlově mne zaujaly.  Jsou totiž ….barevné. A je jich podezřele […]