Jak byl Jablonec přifařen ke Krumlovu

Nejdříve si vysvětlíme slovo přifařit a na to se zeptáme knihovny. 

Ta podle Příručního slovníku jazyka českého říká, že jde o připojení obce bez fary k obci kde fara je.

V hovorové češtině slovo přifařit vnímáme ve smyslu připojení se, možná s lehce asertivním podtextem. Slovo  však není archaické, ale stále se v církevní řeči v původním slova smyslu používá.

V českokrumlovském vikariátu českobudějovické diecéze Římskokatolické církve jsou desítky farností jednotlivých obcí.  Je to košatá struktura správy věcí duchovních, ale i jiných.  Obce které neměly farnost nebo faráře, tedy mohly být přifařeny.  Jelikož jdou i v církvi s dobou, mají mnohé farnosti vlastní webové stránky.

Na detaily a místní zajímavosti o církevní architektuře se můžeme podívat také přes Wikipedii, anebo zobrazit jednotlivé kostely a farnosti na OpenStreetMap.  Můžeme také  přečíst detaily na stránkách českokrumlovské prelatury

Kromě mnohých známých farností si všimněme jedné. Je to Římskokatolická farnost Jablonec.

Podle webu Zaniklé  obce existovala malá osada Jablonec v nynějším vojenském újezdu Boletice.  Po 2. světové válce však byla celá obec včetně kostela Nalezení svatého Kříže a hřbitova, srovnána se zemí. Od té doby tam občas řádí armáda ČR se svou technikou.


(výřez z mapy je z webu OldMapsOnline)

Proč v Krumlovské prelatuře  administrativně spravují  ex currendo farnost tankové střelnice na místě dávno  zrušené obce, vědí možná jen ve Vatikáně.

A nebo možná že právě tam ne… ?