Nejdříve si vysvětlíme slovo přifařit a na to se zeptáme knihovny.  Ta podle Příručního slovníku jazyka českého říká, že jde o připojení obce bez fary k obci kde fara je. V hovorové češtině slovo přifařit vnímáme ve smyslu připojení se, možná s lehce asertivním podtextem. Slovo  však není archaické, ale stále se v církevní řeči v původním slova smyslu […]