Jednou z výzev třetího tisíciletí na Českokrumlovsku, je nepochybně i rozvoj dopravní sítě. Téma se otevřelo už před mnoha lety jak o dálnici, tak o modernizaci železnice z Českých Budějovic směrem k Rakouským hranicím.  Diskuse  stoupá na intenzitě zejména před volbami. Stavět už se skoro začalo, jsou opravená mnohá nádraží, to zas jo… Na zákres průchodu krajinou projektovaných […]